Firmy transportowe I logistyczne

Firmy transportowe i logistyczne zatrudniają ponad 4% aktywnej populacji w UE i stale potrzebują nowych pracowników. Kryzys gospodarczy spowodował zmianę popytu na umiejętności. Liczba miejsc pracy o niskich kwalifikacjach maleje; rosnące wykorzystanie technologii w transporcie i logistyce wymaga wyższych poziomów kwalifikacji.

Projekt VETMO4TL zwiększa jakość i znaczenie oferty szkoleniowej w zakresie szkoleń w zakresie transportu i logistyki, zapewniając wyraźne odpowiedzi na potrzeby rynku pracy pod względem kwalifikacji na poziomie 4 ERK przy jednoczesnym rozwijaniu przejrzystości kwalifikacji na poziomie europejskim. Pracodawcy skorzystają z bardziej wykwalifikowanych osób, w tym z kandydatów, którzy studiowali lub pracowali za granicą, a tym samym oferują dużą umiejętność dostosowywania się, umiejętności językowe i doświadczenie międzykulturowe.