Instytucje szkoleniowe I trenerzy

VETMO4TL zapewnia spójne i przejrzyste standardy referencyjne, ułatwiając porównywanie ze standardami innych krajów i ułatwiając w ten sposób organizowanie mobilności uczniów. Ponadto projekt opracowuje jasne i praktyczne wskazówki, które pomogą instytucjom szkoleniowym wysyłającym i przyjmującym zrozumieć i wykorzystać nasze narzędzia i dokumenty.

Ponieważ działania związane z mobilnością, które będą wynikiem projektu, zostaną włączone do istniejącej i dobrze funkcjonującej europejskiej sieci mobilnej NETINVET, nauczyciele i szkoleniowcy mogą korzystać z doświadczeń i najlepszych praktyk innych ośrodków szkoleniowych, wybierać i kontaktować się z instytucją, którą chcieliby współpracować i promować ich organizację na poziomie europejskim.