VETMO4TL - Rozszerzanie, rozwijanie  Mobilności w ramach kształcenia zawodowego  na poziomie 4 EQF w transporcie i logistyce

Projekt VETMO4TL to 30-miesięczny projekt, który jest współfinansowany z programu Erasmus +. VETMO4TL ma na celu dostarczenie niezbędnych dokumentów i narzędzi umożliwiających i ułatwiających uznaną mobilność osób uczących się w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) na poziomie 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF) w sektorze transportu i logistyki.

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2017 r. i skupia 11 uzupełniających się organizacji partnerskich, takich jak stowarzyszenia (AFT, TUI), centra badawcze w dziedzinie transportu i logistyki (ITL, TTS), właściwe organy (CCGPE DGEO, GenCat) i centra VET (BS Kehl, Kainuun College , IPTrans, Zespol School, Graafschap College), z 10 krajów europejskich (Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania (Katalonia) i Holandia).