Transport- en logistieke bedrijven

Transport- en logistieke bedrijven hebben meer dan 4% van de actieve bevolking in de EU in dienst en hebben voortdurend nieuwe werknemers nodig. De economische crisis heeft geleid tot veranderingen in de vraag naar vaardigheden. Het aantal laaggeschoolde banen neemt af; het toenemende gebruik van technologie in transport en logistiek vereist hogere niveaus van kwalificatie. Het VETMO4TL-project verbetert de kwaliteit en relevantie van het leeraanbod in de transport- en logistiekopleiding door duidelijke antwoorden te bieden op de behoeften van de arbeidsmarkt op het gebied van kwalificaties op EQF niveau 4, terwijl kwalificatietransparantie op Europees niveau wordt ontwikkeld. Werkgevers zullen baat hebben bij meer gekwalificeerde mensen, inclusief kandidaten die in het buitenland hebben gestudeerd of gewerkt en daardoor een sterk aanpassingsvermogen, taalvaardigheden en interculturele ervaring bieden.