Trainingsorganisaties en trainers

VETMO4TL biedt samenhangende en transparante referentiestandaarden, waardoor vergelijking met de normen van andere landen wordt vergemakkelijkt en waardoor het gemakkelijker wordt de mobiliteit van leerlingen te organiseren. Daarnaast ontwikkelt het project duidelijke en praktische richtlijnen om de zendende en ontvangende trainingsinstellingen onze gereedschappen en documenten te helpen begrijpen en gebruiken.

Aangezien de mobiliteitsacties die uit het project zullen voortvloeien, zullen worden geïntegreerd in het bestaande en goed functionerende Europese mobiliteitsnetwerk NETINVET, kunnen leraren en

opleiders profiteren van de ervaring en beste praktijkvoorbeelden van andere opleidingscentra.
Zij kunnen via het NETINVET netwerk de instelling kiezen en contacteren met wie zij willen samenwerken en  zo hun organisatie promoten op Europees niveau.