Doelen

The VETMO4TL project is a 30-months project which is co-financed by the Erasmus+ programme. The project started in November 2017 and brings together 11 complementary partner organisations such as transport and logistics research centres, professional organisations, competent authorities and VET centres, from 10 European countries (Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Poland, Portugal, Spain (Catalonia) and the Netherlands).

Projectdoelen

Het doel is om erkende leermobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding (VET) mogelijk te maken op niveau 4 van het European Qualifications Framework (EQF) in de transport- en logistieke sector:

  • Uitwerking van documenten die wederzijds begrip van de bestaande kwalificaties en trainingen in de tien projectpartnerlanden mogelijk maken
  • Concrete voorstellen voor mobiliteitsprojecten en mogelijkheden voor erkende mobiliteit tussen twee partnerlanden
  • Pilot mobility workshops voor leraren en trainers om hen te trainen in het gebruik van onze resultaten

Relevantie en verklaring van het VETMO4TL resultaat

Om deze resultaten te kunnen garanderen zal de implementatie van mobiliteit op EQF level 4 in transport en logistiek (VETMO4TL) geïntegreerd worden in het bestaande NETINVET netwerk (www.netinvet.eu).

Dit project komt voor uit het netwerk NETINVET wat inmiddels bestaat uit een netwerk van 80 Europese opleidingscentra verdeeld over elf landen. Tussen deze opleidingscentra is een stabiel netwerk opgebouwd wat het gemakkelijker maakt om studenten internationale ervaring op te laten doen. Tot op heden is alleen de internationale mobiliteit van het EQF level 5 ontwikkeld.

Het VETMO4TL project is het antwoord op de vraag van enkele leden om ook voor EQF level 4 een internationaal programma te ontwikkelen. Daarnaast biedt dit ook kansen voor potentiele opleidingscentra die nog niet zijn ingestapt.