Resultaten

Gedeelde ervaringen

De eerste stap is de ontwikkeling van gedeelde referenties die worden geaccepteerd door alle partners van het project, namelijk gemeenschappelijke functieprofielen, beroepsnormen en competentienormen. Deze documenten leggen de basis voor een gemeenschappelijk begrip, onmisbaar voor wederzijds vertrouwen en de verwezenlijking van de doelstellingen van het project.

Output 1: Het in kaart brengen van de bestaande functieprofielen in transport en logistiek op EQF niveau 4

De partners hebben nationale rapporten opgesteld over de bestaande functieprofielen die overeenkomen met de EQF niveau 4-kwalificaties in transport en logistiek in hun landen. Klik hier om te downloaden (English document).

Output 2: Gemeenschappelijke functieprofielen die overeenkomen met EQF niveau 4 kwalificaties

Drie gemeenschappelijke functieprofielen zijn opgesteld door het consortium: Transport en Logistiek professional , Warehouse professional en Chauffeur wegvervoer. Deze documenten geven meer informatie over de betrokken banen en garanderen de nauwe band tussen de resultaten van het VETMO4TL-project en de realiteit van de behoeften van de arbeidsmarkt. Klik hier om te downloaden (English document).

Output 3: Beroepsnormen die overeenkomen met EQF niveau 4

De beroepsnormen geven informatie over het beroep dat eerder is beschreven in de gemeenschappelijke functieprofielen: ze geven de concrete activiteiten en taken weer welke de leden van het projectteam moeten ondernemen en geven meer informatie over de werkomgeving en de verwachte resultaten. Dit document is de belangrijkste bron om achteraf de competentienormen te genereren. Klik hier om te downloaden (English document).

Output 4: Competentiestandaarden voor EQF niveau 4 kwalificaties in transport en logistiek

Een van de belangrijkste doelstellingen van VETMO4TL is om de realisatie van erkende mobiliteit op EQF-niveau 4 te ondersteunen. Om dit doel te bereiken, moeten de bestaande kwalificaties in de partnerlanden in hetzelfde formaat worden geschreven, zodat deze met elkaar kunnen worden vergeleken. Daarom hebben de projectpartners eerst een in het Engels vertaalde versie van hun kwalificatiedossier geproduceerd met behulp van de ECVET-methodologie (European Credit System for Vocational Education & Training). Dit betekent dat de competentienormen worden benaderd door de leerresultaten te gebruiken die elke student tijdens het trainingsproces zou moeten bereiken. Als gevolg daarvan  zijn de competentiestandaarden ontworpen, georganiseerd in eenheden van leerresultaten. Elk leerresultaat verwijst naar kennis, vaardigheden en competenties, waarbij in detail wordt uitgelegd wat de leerling moet weten, op praktische wijze moet kunnen worden toegepast en hoe zich in specifieke professionele situaties te gedragen. Klik hier om te downloaden (English document).

Output 5: Mobiliteitsprogramma

De gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat de bestaande kwalificaties worden begrepen, maar leiden niet tot concreet voorstel van mobiliteitsprojecten. Daardoor zullen de deelnemende partners de mogelijkheden van mobiliteit bilateraal afstemmen. Deze mobiliteitsprogramma’s zullen leiden tot een raamwerk waarin stageperiode, soort werk en het tijdsbestek worden beschreven als ook de op te leveren resultaten.

Nog niet beschikbaar.

Output 6: Workshop voor docenten en trainers

Afsluitend zal het projectteam vier mobiliteitsworkshops organiseren om het opgezette programma toe te lichten en docenten en trainers trainen in het gebruik er van. De richtlijnen voor het gebruik van het programma zullen vooraf in gebruiksvriendelijke taal worden opgesteld. Daarnaast zullen de workshops bijdragen tot het creëren van nieuwe samenwerkingen voor toekomstige mobiliteitsprojecten.

Nog niet beschikbaar.