Bevoegde instanties en sociale partners

VETMO4TL streeft naar transparantie in kwaliteit op Europees niveau om Europese mobiliteit te realiseren. Het project garandeert de beschikbaarheid en ECVET-compatibiliteit van EQF niveau 4-kwalificaties voor transport en logistiek door middel van gedeelde referenties (functieprofielen, beroepsnormen en competentienormen). Hoogwaardige kwalificaties om de vaardigheden van werknemers in de transport- en logistieksector te verbeteren overeenkomstig de behoeften welke de arbeidsmarkt vraagt, worden gegarandeerd door de deelname van bevoegde instellingen in het consortium. Hierbij worden hun ervaringen en de beste praktijkvoorbeelden gedeeld. Dit zorgt ook voor een sterke link tussen de "wereld van beroepsonderwijs en-opleiding" en de arbeidsmarkt in de sector (en) voor transport en logistiek.