Kuljetus- ja logistiikka-alan yritykset

Kuljetus- ja logistiikka-ala työllistää yli neljä prosenttia EU:n työvoimasta ja alalla on jatkuva tarve uusista työntekijöistä. Koettu talouskriisi nopeutti logistiikka-alalla ammattitaitovaatimusten muutoksia ja lisääntyvä digitalisaatio vaatii aiempaa korkeatasoisempia tutkintoja.

VETMO4TL-hanke parantaa kuljetus- ja logistiikka-alan koulutuksen merkitystä ja laatua antamalla selkeät vastaukset työelämän tarpeisiin avoimesti Euroopan tasolla. Työnantajat hyötyvät ammattitaitoisemmista henkilöistä, mukaan lukien he, jotka ovat opiskelleet tai työskennelleet ulkomailla, ja joilla on vahva kyky omaksua eri kieliä ja kulttuureja.