Ammatiiliset oppilaitokset ja opettajat

VETMO4TL mahdollistaa eri maiden tutkintojen vertailun ja siten helpottaa opiskelijaliikkuvuuksien toteuttamista. Lisäksi laaditaan käytännölliset ohjeet lähettäville ja vastaanottaville oppilaitoksille hankkeessa laadittujen työkalujen ja asiakirjojen käyttöön.

Opiskelijaliikkuvuudet integroidaan osaksi olemassa olevaa ja hyvin toimivaa NETINVET-liikkuvuusverkostoa. Näin opettajat voivat hyötyä muiden oppilaitosten kokemuksesta ja hyvistä käytännöistä, valita sopiva kumppaneita ja lisätä oman oppilaitoksen tunnettavuutta Euroopassa.