Tavoitteet

Hanke alkoi marraskuussa 2017, ja se kokoaa yhteen 11 toisiaan täydentävää kumppaniorganisaatioita, kuten yhdistyksiä (AFT, TUI), liikenne- ja logistiikkakeskuksia (ITL, TTS), toimivaltaisia viranomaisia (CCGPE DGEO, GenCat) ja ammatillisen koulutuksen keskuksia (BS Kehl, Kainuun ammattiopisto, IPTrans, Zespol-koulu, Graafschap College) kymmenestä Euroopan maasta (Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Puola, Portugali, Espanja (Katalonia) ja Alankomaat).

Projektin tavoitteet

Sen tarkoituksena on mahdollistaa ammatillisen koulutuksen oppimisen liikkuvuuden tunnustaminen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasolla 4 liikenteen ja logistiikan alalla:

  • Asiakirjojen laatiminen, joka mahdollistaa nykyisten tutkintojen ja koulutusten molemminpuolisen ymmärtämisen kymmenessä kumppanimaassa
  • Konkreettiset ehdotukset liikkuvuushankkeille ja tunnustetun liikkuvuuden mahdollisuudet kahden kumppanuusmaan välillä
  • Opettajien ja kouluttajien pilottivaiheen työpajat, joiden tarkoituksena on kouluttaa heitä tulosten käytöstä

VETMO4TL-tulosten merkitys ja hyödyntäminen 

Jotta tuloksia hyödynnettäisiin, ja siitä johtuen liikkuvuutta toteutettaisiin liikenteen ja logistiikan alalla EQF:n 4. tasolla, VETMO4TL-tulokset yhdistetään nykyiseen NETINVET-verkkoon (www.netinvet.eu).

Projektimme lähtökohtana on NETINVET, joka on yli 80 koulutuskeskuksen ja ammattijärjestön liikkuvuusverkosto yhdentoista Euroopan maan kesken. Opiskelijoiden liikkeelle saanti kansainvälisen kaupan, liikenteen ja logistiikan aloilla perustuu keskinäiseen luottamukseen. Tähän mennessä on kehitetty pääasiassa EQF:n 5. tason liikkuvuutta.

VETMO4TL-projekti vastaa eräiden jäsenten voimakkaaseen tarpeeseen lisätä liikkuvuustarjouksia ja mahdollistaa liikkuvuus EQF-tasolla 4. Myös uudet koulutuskeskukset ovat ilmaisseet toiveensa liittyä jäseniksi, kun oppilaiden liikkuvuutta on mahdollista järjestää EQF 4. tasolla.