VETMO4TL - Laajennetaan, kehitetään ja viedään eteenpäin ammatillisen kuljettaja- ja logistiikkakoulutuksen liikkuvuutta EFQ 4 tasolla

 

VETMO4TL-hanke on Erasmus + -ohjelman rahoittama 30 kuukauden projekti. Sen tavoitteena on tarjota tarvittavat asiakirjat ja välineet, joilla mahdollistetaan ja helpotetaan  ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tunnustettua liikkuvuutta eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) 4. tasolla liikenteen ja logistiikan alalla.

Hanke alkoi marraskuussa 2017, ja se kokoaa yhteen 11 toisiaan täydentävää kumppaniorganisaatioita, kuten yhdistyksiä (AFT, TUI), liikenne- ja logistiikkakeskuksia (ITL, TTS), toimivaltaisia viranomaisia (CCGPE DGEO, GenCat) ja ammatillisen koulutuksen keskuksia (BS Kehl, Kainuun ammattiopisto, IPTrans, Zespol-koulu, Graafschap College) kymmenestä Euroopan maasta (Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Puola, Portugali, Espanja (Katalonia) ja Alankomaat).