Tuotteet

Yhteiset suositukset 

Ensimmäinen vaihe on kehittää yhteiset kuvaukset ammateista ja työtehtävistä sekä ammattitaitovaatimuksista. Kaikki hankkeen partnerit hyväksyvät kuvaukset ja ne ovat pohjana yhteisymmärrykselle ja keskinäiselle luottamukselle ja hankkeen tavoitteiden toteuttamiselle. 

Tulos 1: Nykyisten työprofiilien kartoitus kuljetus- ja logistiikka-aloilla EQF tasolla 4

Partnerit ovat laatineet kansalliset selvitykset kuljetus- ja logistiikka-alan EQF 4 – tason ammateista. Lataa tästä

Tulos 2: Yhteiset työprofiilit, jotka vastaavat EQF-tasoa 4 

Hankeryhmä laati yksityiskohtaiset kuvaukset kolmesta ammatista: työnjohtaja, varastotyöntekijä ja kuorma-autonkuljettaja. Samalla varmistetaan, että hankkeen tulokset vastaavat työelämän tarpeita. Lataa tästä.

Tulos 3: Työntekijöiden standardit, jotka vastaavat EQF-tasoa 4

Ammattien vaatimukset kuvaavat em. ammattien konkreettisia työtehtäviä, joita alan tutkinnon suorittaneiden tulee osata. Lisäksi kerrotaan työympäristöstä ja odotettavissa olevista tuloksista. Tämä asiakirja on pohjana ammattitaitovaatimusten laatimiseen. Lataa tästä.

Tulos 4: EQF-tason 4 pätevyysvaatimukset kuljetuksen ja logistiikan alalla

Yksi VETMO4TL- hankkeen päätavoitteista on mahdollistaa tunnistettujen ja tunnustettujen EQF 4 - tason liikkuvuuksien toteuttaminen. Tämän takia olemassa olevat tutkinnot kuvataan samalla tavalla kaikissa partnerimaissa, jotta ne olisivat vertailukelpoisia. Hankekumppanit laativat kansalliset ammattitaitovaatimukset ECVET- järjestelmän pohjalta (Eurooppalainen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä). Tämä tarkoittaa, että ammattitaitovaatimukset laaditaan oppimistuloksina, jotka opiskelijan tulee oppia opintojensa aikana. Vastaavasti tämän hankkeen ammattitaitovaatimukset kuvataan oppimistuloksina eli tietoina, taitoina ja pätevyyksinä, joita tarvitaan ammatissa toimiessa. Lataa tästä.

Liikkuvuusmallit

Yhteiset viitteet varmistavat nykyisten tutkintojen ymmärtämisen kumppanimaissa, mutta eivät tarjoa konkreettisia ehdotuksia liikkuvuushankkeille. Me menemme pidemmälle ja vertaamme vastaavia koulutusohjelmia maiden kahdenkeskeisessä työssä. Näin voimme määrittää selkeästi kahden kumppanimaan tunnustetun liikkuvuuden mahdollisuudet. Nämä liikkuvuusmallit ehdottavat sopivaa liikkuvuuden jaksoa, sen kestoa ja tyyppiä (työharjoittelu ja/tai opiskelumahdollisuudet) sekä ulkomailla hankittavia oppimistuloksia.

Ei vielä saatavilla.

Opettajien ja kouluttajien työpajat

Lopuksi projektiryhmä järjestää neljä ohjaajien liikkuvuutta käsittelevää työpajaa opettajille ja kouluttajille valmentamaan heitä tulosten käyttämisessä. Koulutuksen tukemiseksi ja työkalujen ja asiakirjojen selittämiseksi yksinkertaisella ja käytännöllisellä tavalla laaditaan etukäteen erityiset ohjeet. Lisäksi näiden kokousten tarkoituksena on tukea uusien kumppanuuksien luomista tulevia liikkuvuushankkeita varten. 

Ei vielä saatavilla.