Viranomaiset ja sosiaaliset partnerit

VETMO4TL-hankkeen tavoitteena on kehittää tutkintojen avoimutta Euroopan tasolla liikkuvuuksien toteuttamiseksi. Hankkeella varmistetaan EQF4-tason kuljetus- ja logistiikka-alan tutkintojen saatavuus ja ECVET-yhteensopivuus tarjoamalla yhteisiä viitetietoja (työprofiilit, työperäiset standardit ja osaamistandardit). Korkealuokkaisten kuljetus- ja logistiikka-alan tutkintojen ja työelämän vaatimusten kohtaaminen varmistetaan partneriryhmällä, jossa jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Tämä takaa myös vahvan yhteyden ammatillisen koulutuksen "maailman" ja työmarkkinoiden välillä kuljetus- ja logistiikka-alalla.