Organismes competents i agents socials

VETMO4TL té com a objectiu desenvolupar la transparència de les qualificacions a nivell europeu per convertir la mobilitat europea en una realitat. El projecte garanteix la disponibilitat i la compatibilitat amb el sistema ECVET  del sector del Transport i la Logística de nivell 4, facilitant referències compartides (perfils professionals,  estàndards ocupacionals i  estàndards de competència). Les necessitats expressades pel mercat laboral que requereixen qualificacions de qualitat per millorar la competència dels treballadors de Transport i Logística, estan garantides en el projecte per la participació de les autoritats competents que comparteixen experiències i bones pràctiques. Això també assegura un fort vincle entre el “món” de l’FP i el mercat laboral en el sector del Transport i la Logística.