Objectius

El projecte «VETMO4TL» té una durada de 30 mesos i està cofinançat pel programa «Erasmus+». El projecte es va iniciar el novembre del 2017 i aplega 11 organitzacions associades complementàries, com ara associacions (AFT, TUI), centres de recerca en matèria de transport i de logística (ITL, TTS), autoritats competents (CCGPE-DGEO, GenCat) i centres de formació professional (BS Kehl, Kainuun College, IPTrans, Zespol School, Graafschap College) de 10 països europeus (Bèlgica, Finlàndia, França, Alemanya, Irlanda, Itàlia, Polònia, Portugal, Espanya [Catalunya] i els Països Baixos).

Objectius del projecte

Fer possible la mobilitat reconeguda entre l’alumnat d’educació i formació professional en el nivell 4 de l’EQF-MEQ dins el sector del Transport i la Logística:

  • Elaborar els documents necessaris per permetre una comprensió mútua de les qualificacions i els cursos de formació existents en els 10 països associats al projecte
  • Ofereixen propostes concretes per a projectes de mobilitat i determinar clarament les possibilitats de mobilitat reconeguda entre dos països associats
  • Tallers pilot sobre mobilitat, adreçats a personal docent i de formació, per capacitar-lo en l’ús dels nostres resultats

Rellevància i explotació dels resultats del projecte «VETMO4TL»

Per garantir l’ús dels nostres resultats i, per tant, la implantació de mobilitat en el nivell 4 de l’EQF-MEQ, dins el sector del Transport i la Logística, els resultats del projecte «VETMO4TL» se integraran en la xarxa NETINVET actual (www.netinvet.eu).

En efecte, el nostre projecte va sorgir arran de NETINVET, una xarxa de mobilitat integrada per més de vuitanta centres de formació i organitzacions professionals d’11 països europeus. S’ha establert una confiança mútua perquè els estudiants dels sectors de Comerç Internacional i Transport i Logística gaudeixin de mobilitat. Fins ara, s’ha desenvolupat principalment la mobilitat del nivell 5 de l’EQF-MEQ.

El projecte «VETMO4TL» dona resposta a la necessitat imperiosa —segons han manifestat alguns membres— d’ampliar les ofertes de mobilitat i possibilitar-la en el nivell 4 de l’EQF-MEQ. A més a més, alguns centres de formació nous han assenyalat que voldrien esdevenir-ne membres quan hi hagi la possibilitat d’organitzar la mobilitat per a l’alumnat del nivell 4 de l’EQF-MEQ.