Empreses de Transport i Logística

Les empreses de Transport i Logística donen feina a més del 4% de la població activa de la UE i necessiten constantment incorporar nous treballadors. La crisi econòmica ha fomentat canvis en la demanda de competències. El nombre de feines  poc qualificades està  disminuint; l’ús cada cop més estès de la tecnologia en el sector del Transport i la Logística requereix nivells  superiors de qualificació.

El projecte VETMO4TL millora la qualitat i la rellevància de l’oferta de formació en el sector del Transport i la Logística proporcionant respostes clares a les necessitats del mercat laboral en termes de qualificacions en el nivell 4 de l’EQF, a la vegada que facilita la transparència en les qualificacions en l’àmbit europeu. Les empreses podran disposar de gent més qualificada,  amb candidats que poden haver estudiat o treballat a l’estranger i, per tant, ofereixen una major capacitat per adaptar-se, més habilitats lingüístiques i més experiència intercultural.