Centres de formació i formadors

VETMO4TL proporciona uns criteris de referència coherents i transparents que permeten realitzar la comparació amb  els estàndards d’altres països i, d’aquesta manera, facilita l’organització de la mobilitat dels estudiants. A més, el projecte desenvolupa unes directrius clares per facilitar que els  centres de formació entenguin exactament que se suposa que han de saber i poder fer els alumnes quan tornin de la seva experiència en una escola d’acollida d’un altre país.

Com que les accions de mobilitat resultants del projecte s’integraran a NETINVET, la xarxa de mobilitat europea existent i operativa, els centres de formació podran beneficiar-se de l’experiència i les bones pràctiques d’altres centres, establir contactes per crear aliances i associacions, promoure la projecció europea del centre i organitzar mobilitats ECVET.